Filmikamari SEL SEOL
Takaisin

Hallitus

Jäsenet

Säännöt

Elokuva-alan ansiomerkit

Selvitykset ja tutkimukset


Toiminta

Suomen Filmikamari ry:n tarkoituksena on toimia koko elokuva-alan terveen kehityksen hyväksi. Se tekee esityksiä ja antaa lausuntoja viranomaisille elokuva-alan kysymyksistä. Se pyrkii lisäksi edistämään elokuva-alan eri yhdistysten yhteisiä tavoitteita ja toimii yhdistysten keskinäisten eturistiriitojen tasoittajana. Filmikamari valvoo keskitetysti elokuva-alan etua valmisteltaessa ja tehtäessä elokuvapoliittisia ratkaisuja yhteiskunnan eri tasoilla sekä pyrkii vaikuttamaan elokuvaan kohdistuviin lainsäädännöllisiin toimiin alan tavoitteiden mukaisesti.


© FILMIKAMARI 2003 Produced by Framesay