Filmikamari SEL SEOL
Takaisin

Hallitus

Jäsenet

Säännöt

Alan sopimukset ja suositukset

Toimintakertomus


Toiminta

Suomen elokuvatoimistojen liiton tarkoituksena on suojella ja tukea jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja elokuvien levitysalalla, edistää alan tervettä kehitystä sekä estää vilpillistä kilpailua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
- työskentelee elokuvien levitysalan yleisten edellytysten ja oikeudellisen aseman parantamiseksi;
- toimii alalla työskentelevien yleisen aineellisen, henkisen ja ammatillisen kehityksen edistämiseksi;
- vaikuttaa elokuvien kasvattavan ja sivistävän tason kohottamiseen;
- valvoo hyvien liiketapojen noudattamista;
- antaa viranomaisille lausuntoja elokuvien levitystoimintaa koskevissa kysymyksissä;
- antaa jäsenilleen alaa koskevia ohjeita ja neuvoja;
- edustaa liittona jäseniään muiden maiden vastaavissa yhteenliittymissä ja maamme elokuva-alan järjestöissä.© FILMIKAMARI 2003 Produced by Framesay