Filmikamari SEL SEOL
Takaisin

Hallitus

Jäsenet

Säännöt

Alan sopimukset ja suositukset

Toimintakertomus


Toiminta

Suomen elokuvateatteriliitto toimii julkista elokuvateatteritoimintaa harjoittavien yksityisten ja yhteisöjen ammatillisena järjestönä ja valvoo jäsentensä yhteisiä etuja sekä heidän oikeuksiaan.

Liiton tehtävänä on
– toimia elokuvateatterialan taloudellisen ja oikeudellisen aseman parantamiseksi,
– elokuvateatterialalla työskentelevien aineellisen, henkisen ja ammattitaidollisen kehityksen edistämiseksi,
– myötävaikuttaa elokuvien kasvattavan ja sivistävän tason kohottamiseksi,
– valvoa, että hyviä liiketapoja noudatetaan ja ryhtyä toimenpiteisiin epäterveen kilpailun estämiseksi,
– antaa viranomaisille lausuntoja julkista elokuvateatteritoimintaa koskevissa kysymyksissä,
– avustaa jäseniään viranomaisille tehtävissä anomuksissa,
– antaa jäsenilleen ohjeita ja neuvoja ammattialan kysymyksissä,
– edustaa maamme elokuvateatterialaa muiden maiden vastaavissa yhteenliittymissä ja maamme elokuva-alan keskusjärjestöissä. 
 © FILMIKAMARI 2003 Produced by Framesay